Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

header_10.jpg

Anmälan företag

ANMÄLAN FÖR FÖRETAG

Kostnaden är 5800 kr ex.moms per lag. Avgiften faktureras från Jobzone Sverige AB till den adress som anges nedan. En bekräftelse på anmälan skickas inom en vecka till den kontaktperson som angivits nedan.

Skriv gärna in deltagarna i den ordning som ni vill springa. D.v.s. Deltagare 1 springer första sträckan, Deltagare 2 den andra sträckan o.s.v. Observera att deltagare 1 och 2 bara springer halva sträckan. Det vill säga 2,5 km istället för 5 km.

Om ni inte har fått ihop hela laget i tid, men vill vara säkra på att få en plats går det bra att mejla en anmälan till rfs@jobzone.se och fylla på med löpare efter hand.

Stort tack för ert deltagande!

DELTAGARE 1
Namn deltagare 1 *
Namn deltagare 1
DELTAGARE 2
Namn deltagare 2
Namn deltagare 2
DELTAGARE 3
Namn deltagare 3
Namn deltagare 3
DELTAGARE 4
Namn deltagare 4
Namn deltagare 4
DELTAGARE 5
Namn deltagare 5
Namn deltagare 5
FAKTURERING

Vid eventuell avbokning returneras avgiften minus kostnader för tröjor och en administrativ avgift om 500 kr per lag.