Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

nsf_header.jpg

Naturskyddsföreningen

För ett friskare vatten i Östersjön

Hej, jag heter Johanna Sandahl och är ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vem drömmer inte om att kunna bada i en glittrande vik i Östersjön fri från algblomning? Tyvärr är Östersjön idag ett av världens sjukaste hav. Övergödning, döda bottnar och höga halter av miljögifter är bara några av problemen.

Naturskyddsföreningen arbetar inom flera olika områden för att hjälpa Östersjön och våra hav i stort. Genom att påverka politiker arbetar vi för att minska utsläpp av kväve och fosfor från jordbruket, vi kämpar för en tuffare kemikalielagstiftning och vi vill ha ett förbud mot den destruktiva bottentrålningen. Men en del problem kan man som enskild person lösa bäst på plats i sin egen havsvik. Därför har vi nyligen startat projektet Viva Vatten, för att ge konkreta tips och inspiration till alla som själva vill göra något extra för att rädda badviken i Östersjön.

Genom att delta i Running for shelter stödjer du Viva Vatten som en del i Naturskyddsföreningens arbete för Östersjön – ett varmt tack!

Om Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation med över 220 000 medlemmar över hela landet. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är föreningens viktigaste arbetsområden. Vi påverkar politiker och lagstiftningen, jagar miljöbovar och lyfter brinnande miljöfrågor. Framgångarna bygger på ditt och andra människors stöd, våra medlemmar och deras ideella arbete.

 

 

 

Om projektet Viva vatten

Våra grunda vatten – havsvikar, sjöar och åar – hör till Sveriges mest artrika livsmiljöer. Det är även där vi människor gillar att bada, fiska eller ta en kortare båttur. Men tyvärr hotas dessa miljöer av mänsklig påverkan som vattenkraftdammar, bryggor och muddring. De är också ofta slutstationen för miljögifter och näringsämnen från industrier och hushåll. Resultatet blir ofta förstörda livsmiljöer, förorenat vatten och övergödning. Vi är många som har sett badviken grön av alger eller hört talas om hur dåligt Östersjön mår och undrat om man själv kan göra något för att hjälpa. Som tur är går det!

Med projektet Viva Vatten vill Naturskyddsföreningen göra det enklare för alla som vill vara med i kampen för ett friskare vattenVi vill ge kunskap och verktyg samt inspiration till dem som vill förbättra miljön i sin badvik i Östersjön eller i ån runt husknuten. Det kan handla om att lägga ut grenar där fisken kan lägga sin rom eller slå vassen i den övergödda viken – små, enkla knep baserade på vetenskap som kan göra stor nytta. Tillsammans med vår ideella kraft kan vi göra skillnad, och vi är oerhört glada för alla som hjälper oss genom att delta i Running for shelter.