Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Välkommen!

Peters blogg

Test

Välkommen!

Hampus Fristedt

Hej,

Finns det något bättre än att kombinera motion som leder till välmående och välgörenhet som leder till något positivt för dem som är utsatta på ett eller annat sätt?

Ja, det finns kanske något som är snäppet bättre och det är i sådana fall Kärlek!

Men, Kärleken finns i allra högsta grad också med i detta härliga och glada projekt som ger dig motion, som skänker pengar till välgörenhet och som bygger broar av kärlek.

Därför är jag stolt över att få vara årets ambassadör för RFS som går av stapeln den 17:e September!

Varmt Välkommen och Kram Peter