Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Peters blogg

Test

En toppengod teamkänsla

Rolf Smeds

I går den 17 Maj hade vi ett mycket positivt möte med de parter som är med i RUNNING FOR SHELTER.

Där var löpare, motionärer, funktionärer, initiativtagare, sponsorer och Friends.

Organisationen Friends som ska få de pengar som kommer in från detta löp-event.

Pengar som ska satsas på att FÖRHINDRA kränkningar, utanförskap och mobbning över hela Sverige!

Alla var överens om att detta event kommer att bli unikt i sitt slag och att vi redan nu känner en toppengod teamkänsla och energi!:)

Vill du också känna av denna GODA ENERGI?!

Varmt välkommen att anmäla ditt lag till ett idrottsevent som gör något alldeles extra!

RUNNING FOR SHELTER

Kram Peter