Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Peters blogg

Test

Förlängd anmälningstid

Rolf Smeds

" SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR - Å, vad skönt! SPRING, SPRING, SPRING - Å, vad skönt!! 

Fram till och med den 25:e Augusti kan du och ni anmäla er till LOPPET som gör det där EXTRA!

FAMILJEFEST, VÄLGÖRENHET, GLÄDJE, VÄLMÅENDE, EFTERFEST OCH BOOST AV ENERGI!:)

Prata nu med dina vänner och spring för framtiden och spring för glädjen!

WOW, vilket event det ska bli - RUNNING FOR SHELTER !:)

 

Soliga hälsningar Peter