Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Peters blogg

Test

Dags att säkra er plats till årets Running For Shelter

Rolf Smeds

På Running for Shelter springer vi för att hålla kroppen i trim, för att det är kul och för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Vi hoppas ni är med!

Varje deltagare och företag som deltar bidrar till att försöka förhindra mobbing och kränkningar. Vi donerar hela överskottet till organisationen Friends! Dessutom bjuder vi alla deltagare och sponsorer på en stor fest efter loppet. 

Sista anmälan 25 Augusti
Många lag har anmält sig, men vi vill gärna bli fler! Så skynda dig att anmäla ditt lag på om du ännu inte gjort det.

Kram Peter