Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

header_10.jpg

Undersökning nöjdhet

Vad tycker du om RFS 2015?

Tack för att du tar någon minut på dig att svara på dessa frågor om din upplevelse av Running For Shelter 2015! Det går bara att klicka på ett svarsalternativ och på graderingsfrågorna är alternativ 1 det som stämmer minst och alternativ 5 det som stämmer bäst. 

1. Vart fick du först information om RFS
2. Var det lätt att hitta den information du sökte på hemsidan?
3. Fick du snabb återkoppling på er anmälan?
4. Fick du tillräcklig information?
5. Känns anmälningsavgiften skälig?
6. Var själva loppet professionellt arrangerat?
7. Fanns de faciliteter som du väntat dig på plats?
8. Var du med på festen? (om du svarar nej kan du hoppa till fråga 12)
9. Var maten bra?
10. Var underhållningen bra?
11. Är det bra att sponsorer får en chans att visa upp sig?
12. Kan du tänka dig att vara med i Running For Shelter igen?
13. Kan du tänka dig att rekommendera loppet till andra?
(valfritt)