DETTA ÄR FRIENDS

Hej, jag heter Lars Arrhenius och är generalsekreterare för Friends.

60 000 elever utsätts för mobbning någon gång under året i svenska skolor. Det är barn som vaknar med magont inför att gå till skolan, barn som berövas den trygghet de har rätt till. Vår vision är ett Sverige där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Varje år utbildar vi ungefär 46 000 lärare, annan skolpersonal, föräldrar och barn i hur man förebygger mobbning. Vi har lagt vårt fokus just på förebyggande, för det är där som statistik och forskning visar att vi verkligen kan göra skillnad. I de skolor som deltar i vårt Friendsprogram, ser vi att redan efter ett år minskar mobbningen med i snitt 24 procent.

Ett varmt tack till dig som vill vara med och stötta vårt arbete!

/ Lars

Friends har 90-konto tilldelat av Svensk insamlingskontroll och drivs helt utan statliga bidrag. Det innebär att det stöd som kommer från privatpersoner och företag är otroligt viktigt för att Friends arbete ska leva vidare ute i skolor, förskolor och idrottsföreningar.

Varje år släpps Friendsrapporten som är baserad på Friends kartläggningstjänst där över 15 000 barn och unga har svarat på frågor om mobbning och kränkningar. Läs gärna mer, http://friends.se/fakta-forskning/rapporter/friendsrapporten/

Citat från den senaste rapporten:

”Alla tjejer i klassen har lagt ut en privat bild som jag inte kunnat se där dom hånar och skrattar åt mig, alltså hur töntig jag är”

”Jag känner mig som någon som inte är värd någonting.”

Att vara utsatt för mobbning kan bland annat leda till låg självkänsla, oro, ångest, depressioner och självmordstankar. Barn som är utsatta under en längre tid upplever dessutom en lägre känsla av sammanhang och meningsfullhet och löper större risk att hamna i utanförskap. Det är viktigt att dessa situationer uppmärksammas och åtgärdas omedelbart och att de inblandade barnen får hjälp och stöd. I de flesta fall har kränkningarna upphört inom några veckor, men 4% av barn och unga uppger att de har blivit mobbade i flera månader eller längre. Det motsvarar ett barn i varje klass.*

*Friendsrapporten 2015